Obowiązujące systemy

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- ISO 50001:2011
- OHSAS 18001:2007
- PN-N 18001-2004

Instytucje współpracujące
    ...więcej

 Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe EKO-ENERGIA Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

Adres korespondencyjny i lokalizacja biur oraz warsztatów:

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

(teren ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, obowiązuje system przepustkowy opisany w zakładce „Dla  Podwykonawców”)

e-mail: eko@eko-energia.com.pl

Dane rejestracyjne:

NIP: 678-27-81-166

Regon: 357193399

KRS: nr 0000097457, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.326.000PLN

Sekretariat Zarządu:

tel. (12) 644 00 24, 
tel. (12) 390 29 50 
fax: (12) 680 53 65 
e-mail: iwona.szynal@eko-energia.com.pl

Dział Finansowy:

tel. (12) 642 14 58


Dyrektor Zakładu Elektrycznego:

Tel. (12) 390 29 84

e-mail: janusz.kazanowski@eko-energia.com.pl


Dział Kontroli Jakości/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Tel.: (12) 642 21 45

e-mail: ryszard.karbownicki@eko-energia.com.pl

Dyrektor Zakładu Energomechanicznego:

Tel. (12) 390 29 57

e-mail: marek.szewczyk@eko-energia.com.pl

Dział Zaopatrzenia:

Tel. (12) 642 05 90

e-mail: tomasz.domagala@eko-energia.com.pl

 

Dział Marketingu:

Kierownik Działu Umów i Ofert:

tel . (12) 390 29 51, 
e-mail: joanna.krzeminska@eko-energia.com.pl

Dział Przygotowania i Rozliczenia Produkcji:

W branży energetycznej  i mechanicznej:

tel. (12) 390 29 88,

michal.salata@eko-energia.com.pl (konstrukcje, obróbka warsztatowa, wyważanie, urządzenia dźwignicowe, pompy)

katarzyna.pajak@eko-energia.com.pl (konstrukcje, rurociągi, wentylacja, klimatyzacja, izolacje dźwiękochłonne)

W branży elektrycznej:

tel./fax (12) 390 29 87

krzysztof.kozak@eko-energia.com.pl (maszyny i urządzenia elektryczne, silniki)

krzysztof.krzos@eko-energia.com.pl (instalacje elektryczne, rozdzielnice, stacje trafo, AKPiA, pomiary, diagnostyka)

Instalacje PV:

tel.: 608 518 210

pawel.bogucki@eko-energia.com.pl

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli znacie Państwo imię i nazwisko Osoby do której chcecie przesłać e-mail, to obowiązuje zasada adresowa (bez polskich znaków): imię.nazwisko@eko-energia.com.pl