Serwisowanie i obsługa 24h

Naszym Klientom zainteresowanym całodobową obsługą obiektów proponujemy przejęcie kompleksowego lub wycinkowego utrzymania ruchu eksploatowanych przez Nich maszyn, urządzeń i instalacji w oparciu o odpowiednią umowę, w ramach której EKO-ENERGIA przejmie pełną odpowiedzialność za ich utrzymanie w sprawności technicznej.

Przykładowe realizacje:

  • Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych i cieplnych  w obiektach  Zamawiającego przy ul.Krzemionki i ul.Nowohuckiej dla Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie  w latach od 2004 do 2011
  • Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych dla ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, obejmująca obiekty takie jak:

- Pompownia wody chłodzącej bloku tlenowego,

- Rozmrażalnie wagonów nr 3 i 5;

- Instalacja wstępnego oczyszczania ścieków fenolowych,

- Bieżące prace remontowe w Zakładach Produkcyjnych

  • Przeglądy i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych  dla ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, w Świętochłowicach i w Oddziale Batory.