Dźwignice


1. Badanie i naprawa konstrukcji stalowej

2. Diagnostyka  i  naprawa geometrii podtorzy

3. Diagnostyka i korekta geometrii kół jezdnych

4. Regeneracja kół jezdnych

5. Dostosowanie  wyposażenia dźwignic do wymogów dyrektyw UE

6. Montaż specjalnych układów ostrzegawczych

7. Kompletnie wyposażonych kabin wraz z montażem

8. Montaż własnych układów klimatyzacyjnych w kabinach