Obowiązujące systemy

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- ISO 50001:2011
- OHSAS 18001:2007
- PN-N 18001-2004

Instytucje współpracujące




    ...więcej

 EKO-Energia Kraków

EKO-ENERGIA działa na szeroko pojętym rynku usług w branży elektro-energetycznej, z orientacją na ochronę środowiska i nowe technologie. Wciąż dodajemy nowe pozycje do naszej oferty, kierując się potrzebami Klientów i rynku, stawiając szczególny nacisk na jakość zrealizowanych zadań.

Ta strona pozwoli Państwu uzyskać informacje nie tylko o tym jak się z nami skontaktować, jak działamy i co oferujemy naszym Klientom, ale także potwierdzi naszą wiarygodność.



Aktualności

Rekrutacja do EKO-ENERGII !

Pilnie poszukujemy nowych pracowników...więcej

Dyrektor Andrzej Nazim odchodzi na emeryturę

Z dniem 31.03.2017 na emeryturę odszedł Pan Andrzej Nazim – Dyrektor ds. Techniki i Produkcji. ...więcej

Realizacje

BIEŻĄCE REALIZACJE

Bieżące największe realizacje prowadzone przez firmę EKO-ENERGIA ...więcej

Inwestycja współfinansowana przez UE

W dniu 31 lipca 2015 zakończyliśmy budowę naszej własnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kWp w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej”. Elektrownia zbudowana jest na dachu hali, w której zlokalizowane są nasze warsztaty, na terenie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII, działanie 7.2. „Poprawa jakości powietrza i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. ...więcej